Feltételek

Az ELITE Date s.r.o.általános szerződési feltételei

I. Tárgy

1) A jelen általános szerződési feltételek az ELITE Date s.r.o., székhelye: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, iktatószám. C 278797, azonosítószám: 29093244, a www.elitedate.hu domain név használatával (a továbbiakban: "ELITE Date").

2) Az ELITE Date a weboldalán olyan szolgáltatást kínál, amely arra szolgál, hogy az ügyfelei számára információkat nyújtson róluk és az ideális partnerükről, ezáltal segítve őket abban, hogy megtalálják a megfelelő személyt, akivel találkozhatnak.

3) A nyújtott szolgáltatás jellegéből adódóan csak a fogyasztó lehet az ELITE Date szolgáltatás igénylője vagy ügyfele ("Ügyfél"). Amennyiben az Ügyfél szerződést köt az ELITE Date-del, az ELITE Date az Ügyfél számára szolgáltatóként, az Ügyfél pedig felhasználóként lép fel.

4) Az alábbiakban meghatározott feltételek szabályozzák az ELITE Date szolgáltatásainak használatát, valamint az ELITE Date és az Ügyfél kölcsönös jogait és kötelezettségeit. Az Általános Szerződési Feltételek az ELITE Date és az Ügyfél közötti szerződés szerves részét képezik. Ez azt jelenti, hogy a szerződés megkötésével mind az ELITE Date, mind az Ügyfél elfogadja, hogy azok kötelező érvényűek, még akkor is, ha a használat vagy a hozzáférés a Cseh Köztársaságon kívül történik.

II. Mi a szerződés és a szolgáltatások igénybevétele

1) A társkereső szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéssel az ELITE Date vállalja, hogy az ügyfeleinek hozzáférést biztosít a

szolgáltatásokhoz (a www.elitedate.hu weboldalon található adatbázishoz, a mobilalkalmazáshoz vagy azokhoz a partneroldalakhoz, amelyekbe a szolgáltatások integrálva vannak vagy lehetnek).

2) Az ügyfél a Polgári Törvénykönyv szerinti úgynevezett távközlés útján is köthet szerződést az ELITE Date-vel. Ilyen fellengzős elnevezés alatt számítógépet, tabletet vagy telefont lehet elképzelni. Különösen az internetet. Ezen eszközök használatának költségeit az ügyfél maga viseli a telefon, internet stb. szokásos díjainak részeként.

3) A szerződés a regisztráció kitöltésével (ingyenes szerződéses kapcsolat esetén) vagy az ügyfél által fizetett összeg átvételével (fizetős szolgáltatások esetén) jön létre. A szerződés megkötése (regisztráció) előfeltétele az ELITE Date adatbázis-rendszerhez való hozzáférés létrehozásának és a szolgáltatások nyújtásának.

4) A regisztráció megfelelő lebonyolítása érdekében az ügyfél először kitölti az ELITE Date weboldalán található űrlapot, amelyben megjelöli, hogy férfit vagy nőt keres, hogy férfi vagy nő, valamint az e-mail címét és elfogadja a feltételeket. A feltételek elfogadásával az ügyfél kijelenti, hogy figyelmesen elolvasta a feltételeket, azok tartalma világos és biztos, megértette azokat, és fenntartás nélkül, saját szabad és komoly akaratából elfogadja azokat. Az Ügyfél a "Partnert szeretnék találni" gombra kattintva a regisztrációs űrlapra lép. Regisztrál személyes adatainak (pl. név és vezetéknév, iskolai végzettség, foglalkozás, magasság, szem- és hajszín, párkapcsolati preferenciák, hobbi stb.) megadásával. A regisztrációs űrlap kitöltése után az ügyfél egy visszaigazoló e-mailt kap. Az ügyfél az ebben az e-mailben található "Szeretnék találkozni veled" gombra kattintva fejezi be a regisztrációt.

5) Az ügyfél a gyorsított regisztrációt a Facebookon vagy az ELITE Date weboldalon található Listán keresztül történő bejelentkezéssel tudja használni. Ebben az esetben nem kell jelszót létrehoznia, és a regisztrációhoz és a későbbi bejelentkezéshez a Facebook- vagy Listafiókját használja. Egyébként a regisztráció folyamata megegyezik az előző bekezdésben leírtakkal.

6) Az Ügyfél köteles a regisztráció során a valós nevét és vezetéknevét használni. Csak nagykorú személy regisztrálhat. A regisztrációval az Ügyfél vállalja, hogy betartja a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeket, a Szolgáltatásokat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra használja, és kijelenti, hogy megfelel a Szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek.

7) Az Ügyféllel kötött Szerződés cseh nyelven jön létre, és az ELITE Date belső célokra elektronikus nyilvántartás formájában tárolja, amelyhez csak kérésre lehet hozzáférni. Az ELITE Date lehetővé teszi a szerződés megkötését egy interaktív webes felületen keresztül; az Ügyfél a szerződés megkötése előtt ellenőrizheti és módosíthatja a megadott adatokat. Az ELITE Date a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban nem kér letétet.

III. A szolgáltatások leírása és terjedelme

1) Az ELITE Date két alapvető szolgáltatástípust nyújt. Egyrészt ingyenes szolgáltatásokat, másrészt fizetős szolgáltatásokat.

2) Az ingyenes szolgáltatást a regisztráció befejezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül nyújtja az ügyfélnek, feltéve, hogy az ügyfél kifejezetten kéri az ELITE Date-t, hogy a szerződés megkötésétől számított 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg a szolgáltatás teljesítését. Ellenkező esetben az ELITE Date a szolgáltatás nyújtását csak a 14 napos határidő lejárta után kezdheti meg.

3) A díjköteles szolgáltatások az ELITE Date szolgáltatásaihoz való hozzáférésért az ügyfél által választott időtartamra történő fizetéssel járó ún. prémium tagság ("Prémium tagság"), valamint az ún. "Prémium Tagság" formái közül az ELITE Date dönthet, hogy melyeket és milyen időtartamra kínálja. A Díjköteles szolgáltatás az Ügyfél számára a fizetési mód szerinti fizetés után haladéktalanul rendelkezésre áll, feltéve, hogy az Ügyfél kifejezetten kéri az ELITE Date-t, hogy a szerződés megkötésétől számított 14 napos időszak lejárta előtt kezdje meg szolgáltatásait. Ellenkező esetben az ELITE Date csak a 14 napos határidő lejárta után kezdheti meg a Szolgáltatás nyújtását. Az indokolatlan késedelem nélküli határidő például a kártyás fizetés esetében - azonnal, a gyors online fizetés esetében - kb. fél óra, a hagyományos banki átutalás esetében - 1-2 munkanap, a postai befizetés esetében - 3-5 munkanap, a Google Pay vagy Apple Pay útján történő fizetés esetében - azonnal.

4) Az ingyenes szolgáltatások csak a felhasználói profil létrehozását foglalják magukban, a potenciális partnerekkel való kommunikáció lehetősége nélkül. Csak a Prémium tagság vagy a Continuum Prémium tagság kifizetése esetén van lehetősége az ügyfélnek hozzáférni más ügyfelek élesen megjelenített fotóihoz, kommunikálni más ügyfelekkel és kapcsolatot teremteni.

5) A szolgáltatások szabványos számítógépeken és mobileszközökön működnek, szabványos operációs rendszerekkel és böngészőkkel, amelyek hozzáférnek egy legalább 500kbps le- és feltöltési sebességű internetkapcsolathoz. A szabványos operációs rendszerek közé tartozik különösen a Windows 10 és újabb, a macOS 10.12 és újabb, az Android 7 és újabb, valamint az iOS 11 és újabb. Ez magában foglalja a személyiségteszthez való hozzáférést is, amelyet az ügyfél a regisztráció során tölt ki. Az ügyfélnek a kérdőív kérdéseire adott válaszai képezik az alapját az ügyfél egyéni értékelésének kialakításához a teszt segítségével, és később a felhasználói fiókban lévő profilban módosíthatók.

7) Az ügyfélnek a kérdőív kérdéseire adott válaszai és egyéb személyes adatai bekerülnek az ELITE Date adatbázisába, ahol összehasonlításra kerülnek más ELITE Date ügyfelek adataival. Ez az összehasonlítás egy olyan algoritmuson alapul, amely lehetővé teszi két ügyfélprofil kompatibilitásának feltárását. Az összehasonlítás eredményét továbbítjuk az ügyfélnek, így az ügyfél megkapja azoknak az ügyfeleknek a listáját, akiknek a profilja a legjobban megfelel az ő profiljának. Az ELITE Date szolgáltatás részeként az ügyfél profilja más ügyfelekkel kompatibilisnek tűnhet.

8) Az ügyfelek az ELITE Date által ajánlott más ügyfelekkel a Prémium tagság vagy a Continuum Prémium tagság kifizetését követően léphetnek kapcsolatba. A megkeresett ügyfél szabadon dönthet arról, hogy válaszol-e vagy sem. Az ügyfelek közötti kommunikáció kizárólag az ELITE Date belső kommunikációs rendszerén keresztül történik.

9) Az ELITE Date a kötelezettségvállalás időtartama alatt a digitális szolgáltatásaihoz szükséges frissítéseket biztosíthat az Ügyfél számára, amelyek szükségesek ahhoz, hogy azok hibátlanok maradjanak, és értesítheti az Ügyfelet azok elérhetőségéről. Ha az Ügyfél elmulasztja a frissítést, az Ügyfélnek nem keletkeznek jogai a kizárólag a frissítés elmulasztásából eredő hibák tekintetében. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználót nem figyelmeztették a frissítésre vagy annak elmulasztásának következményeire, vagy ha a frissítést nem hajtotta végre, vagy az utasítások hiányossága miatt helytelenül hajtotta végre. Ha az ELITE Date a szerződés megkötésekor vagy módosításakor figyelmeztette az ügyfelet, hogy a digitális szolgáltatások szükséges frissítéseit nem fogja elvégezni, és az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, az ELITE Date nem köteles a frissítéseket a jelen feltételek szerint elvégezni.

10) Az ELITE Date jogosult a számára nyújtott szolgáltatásokat a frissítéseken kívül a szolgáltatások nyújtásának javítása érdekében módosítani, így különösen a szolgáltatások új műszaki környezethez vagy megnövekedett felhasználói létszámhoz való igazítása érdekében végzett technikai változtatásokat. Az ügyfeleknek a változtatás következtében nem keletkezhetnek többletköltségek, és a változtatást világos és érthető módon kell kommunikálni.

IV. A prémium szolgáltatások árazása és díjazása

1) A fizetős szolgáltatások meghatározását, azok árát és használatuk időbeli korlátozását az árlista tartalmazza, amely az ELITE Date adatbázisban regisztrált ügyfelek számára aktuális változatban elérhető.

2) Mielőtt a fizetős szolgáltatást az ügyfelek számára elérhetővé tennék, értesítést kapnak arról, hogy a szolgáltatás fizetős, és tájékoztatást kapnak annak terjedelméről és a fizetési módokról. A prémium tagsági szerződés vagy a Continuum prémium tagsági szerződés a fizetés beérkezésekor jön létre. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek is irányadóak.

3) Az Ügyfél a fizetés időpontjáig bármikor dönthet úgy, hogy nem fizet.

4) Az Ügyfél a Prémium tagság vagy Continuum Prémium tagság elérhetővé tételének árát az alábbi fizetési módok ("Fizetési módok") egyikével fizeti meg:

 • fizetőkártyával,
 • a Google Pay-en keresztül,
 • banki átutalással,
 • GoPay számlán keresztül,
 • PayPay számlán keresztül,
 • Apple Pay számlán keresztül,
 • hitelkártyán keresztül,
 • minden más, az ELITE Date által engedélyezett és támogatott fizetési mód a megrendelőlapon megadott információk szerint.

5) Az ELITE Date nem szolgáltatója és/vagy üzemeltetője semmilyen fizetési módnak. A tranzakciók lefolyásáért kizárólag az egyes fizetési módok fizetési szolgáltatója felel.

6) Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Continuum Prémium tagság esetén a fizetései automatikusan megújulnak, amíg az Ügyfél saját maga meg nem szünteti az automatikus ismétlődő fizetést. Az automatikusan megújuló fizetések tagsági ára megegyezik az első fizetéssel, kivéve, ha az ELITE Date legalább 30 nappal az árváltozás hatálybalépése előtt értesíti az Ügyfelet a Felhasználói fiókban megadott e-mailben, hogy az ár változik; ha az ELITE Date kedvezményt biztosít az Ügyfélnek a Continuum Prémium tagság első fizetésére, az automatikusan megújuló fizetések tagsági ára az adatbázisban szereplő ár, és nem azonos az első fizetéssel. Az Ügyfél bármikor lemondhatja az automatikus megújítást a profilja Tagsági áttekintés oldalán elérhető űrlap segítségével. Az ismétlődő fizetések a fizetési információknak a fizetési mód szolgáltatója és az ELITE Date közötti átvitele miatt legfeljebb 24 órával a kiválasztott időszak vége előtt történnek. Ha az Ügyfélnek a fizetés esedékességének napján nincs elegendő fedezete, az ELITE Date "sikertelen fizetés" e-mail üzenetet küld az Ügyfél által megadott e-mail címre, és megkísérli az előfizetés újbóli - legfeljebb 7 alkalommal történő - lehívását a megadott hitel- vagy bankkártyával, legfeljebb hét (7) munkanapon keresztül. A megadott időtartam alatt, amely alatt az ELITE Date megkísérli a sikertelen fizetés lehívását, az Ügyfél Continuum Premium tagsága továbbra is fennáll. Ezen időszak lejárta után az ELITE Date jogosult a Continuum Prémium tagsági szerződést az Ügyfél mulasztása miatt felmondani. Az Ügyfél felhasználói fiókjának törlése vagy a Szolgáltatások használatához való hozzáférés letiltása szintén elállásnak minősül.

V. Adatvédelmi irányelvek

1) A Szolgáltatások nyújtása során az ELITE Date az Ügyfelek személyes adatait, mint például életkor, nem, irányítószám, telefonszám, személyiségtesztek eredményei, képek, a Szolgáltatások jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő nyújtása, jogi kötelezettségek teljesítése és a https://www.elitedate.hu/adatkezeles oldalon elérhető "Személyes adatkezelési szabályzat" című tájékoztató dokumentumban meghatározott egyéb célok érdekében kezeli. Ebben a dokumentumban az ügyfelek azt is megtudhatják, hogy kik férhetnek hozzá személyes adataikhoz, és milyen jogaik vannak személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban (pl. hogy joguk van hozzáférni személyes adataikhoz, vagy hogy visszavonhatják az általuk adott hozzájárulásokat, és bizonyos esetekben kérhetik személyes adataik feldolgozásának törlését vagy korlátozását).

VI. Az ügyfelek kötelezettségei

1) Minden Ügyfél vállalja, hogy az ELITE Date szolgáltatásainak igénybevétele során kapott e-maileket, a belső és egyéb rendszerekben lévő üzeneteket, valamint más Ügyfelek egyéb kommunikációját vagy adatait bizalmasan kezeli, és azokat a kibocsátó hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek. Ez a kötelezettség vonatkozik más ügyfelek nevére, telefonszámára, címére, bármely közösségi oldalon lévő profiljára, illetve e-mail címére és/vagy URL címére is. Tilos továbbá bármilyen, nem ügyféladat továbbítása.

2) Minden ügyfél vállalja továbbá, hogy nem él vissza az ELITE Date szolgáltatással, különösen:

 • a) nem használja az ELITE Date rendszert rágalmazó, illetlen, pornográf, sértő vagy illegális anyagok vagy információk terjesztésére;
 • b) ne használja az ELITE Date rendszert arra, hogy fenyegetést, zaklatást vagy mások emberi jogainak (beleértve a személyiség védelméhez való jogot) megsértését, illetve pénz vagy más anyagi vagy nem anyagi értékű dolog felajánlását vagy kérését;
 • c) nem küld az ELITE Date-nek olyan adatokat, amelyek (i) vírusokat (fertőzött szoftvereket) tartalmaznak; (ii) szerzői vagy ipari tulajdonjogok által védett szoftvert vagy más anyagokat tartalmaznak, kivéve, ha az Ügyfél a szóban forgó jogok tulajdonosa vagy jogos birtokosa;
 • d) nem használja az ELITE Date-t oly módon, hogy az ajánlatok más ügyfelek számára való elérhetőségét hátrányosan befolyásolja;
 • e) nem küldhet üzeneteket az ügyfeleknek a személyes kommunikációtól eltérő célokra, különösen nem használhatja a rendszert szolgáltatások vagy áruk promóciójára vagy reklámozására.

3) Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás elfogadhatatlan vagy jogellenes használatának gyanúja esetén az ELITE Date jogosult ellenőrizni az Ügyfél által a Rendszerben megadott adatokat, és saját belátása szerint blokkolni az ilyen adatokhoz való hozzáférést, valamint blokkolni az Ügyfél hozzáférését az ELITE Date Szolgáltatásokhoz, vagy más módon hozzáférhetetlenné vagy láthatatlanná tenni az Ügyfél profilját, illetve törölni a profilt. Kétség esetén az ELITE Date jogosult a vonatkozó anyagok elfogadhatóságáról véglegesen dönteni.

4) Az ELITE Date biztosítja az Ügyfél bejelentkezéséhez és a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréséhez szükséges valamennyi azonosító adat és jelszó titkosságát, különösen nem adja ki ezeket az azonosító adatokat és jelszavakat harmadik személynek, kivéve az Ügyfélszolgáltatás nyújtásához igénybe vett személyeket (külső munkatársak, adattároló szoftverek üzemeltetői).

5) A Felhasználói fiók - Ügyfélprofil elsősorban az Ügyfél más Ügyfél bemutatására szolgál. Az Ügyfél köteles a felhasználói fiókjában csak a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A felhasználói fiók tartalma különösen nem tartalmazhat:

>

 • (i) jogszabályba ütköző szövegeket;
 • (ii) olyan szövegeket, amelyek csalárd ügyfélmagatartásra utaló jeleket tartalmaznak;
 • (iii) kereskedelmi és reklámközlemények, beleértve az állásajánlatokat stb.
 • (iv) vulgáris vagy szexuális tartalmú szövegek;
 • (v) erotikus vagy pornográf fényképek vagy az ilyen fényképekre való utalások;
 • (vi) szerzői művek a szerző kifejezett engedélye nélkül;
 • (vii) sértő vagy pedofília, zoofília, idegengyűlölet és rasszizmus által motivált szövegek;
 • (viii) olyan szövegek, amelyek lehetővé teszik egy felhasználói fiók összetévesztését egy másik ügyfél fiókjával;
 • (ix) a felhasználó elérhetőségi adatai, mint például, de nem kizárólagosan, telefonszám, e-mail, weboldal link, QR- vagy más kód, amely a felhasználó vagy más személy közösségi média profiljához vezet;

6) Az ügyfél profilképének az ügyfél aktuális megjelenését kell mutatnia. Az ELITE Date elfogadja azokat a fényképeket, amelyek az ügyfél arcát vagy teljes testét közeli felvételen mutatják. Az ELITE Date nem fogad el hátulról készült fotókat, távolról készült fotókat, homályos fotókat, túl sötét fotókat vagy olyan fotókat, amelyeket különböző megjelenésmódosító alkalmazásokkal módosítottak. Az ügyfél kijelenti, hogy az általa a profiljába feltöltött profilkép megfelel a valóságnak, és hogy minden joggal rendelkezik e fotóhoz, különösen a szabad közzététel jogával. Az Ügyfél nem jogosult az ELITE Date-en olyan fényképeket elhelyezni, amelyek a Felhasználó elérhetőségi adatait tartalmazzák, mint például e-mail, weboldalra mutató link, QR- vagy egyéb kód, amely a Felhasználó vagy más személy profiljára vezet a közösségi hálózatokon.

7) Az Ügyfél vállalja továbbá különösen, hogy nem sérti meg az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat, és tiszteletben tartja az ELITE Date minden, a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos utasítását. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ELITE Date jogosult minden intézkedést megtenni jogainak védelme érdekében, még akkor is, ha jogainak veszélyeztetése gyanúja merül fel, és hogy az ELITE Date ezzel összefüggésben különösen jogosult az Ügyfél profilját letiltani, láthatatlanná tenni és/vagy más módon hozzáférhetetlenné tenni.

8) Az Ügyfél nem jogosult a Prémium tagsági szerződés vagy a Continuum prémium tagsági szerződés szerinti jogait harmadik félre átruházni, továbbá nem jogosult az ELITE Date fizetős szolgáltatásainak (pl..

9) Az ELITE Date alkalmazás, adatbázis, rendszer vagy szolgáltatások (együttesen: "Adatbázis") Ügyfél általi bármilyen reprodukálása vagy terjesztése tilos, kivéve a kizárólag magáncélú felhasználásra szánt reprodukciókat. Az Ügyfél az Adatbázist kizárólag magáncélra használhatja, és különösen nem adhatja el, nem adhatja bérbe, és más módon nem teheti pénzzé az Adatbázist, illetve azokat a termékeket, amelyekben az Adatbázist használja.

10) Ha az Ügyfél az ELITE Date Adatbázist a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértésével használja, az ELITE Date felszólítására köteles az Adatbázis jogellenes célú használatát azonnal megszüntetni, és ezzel egyidejűleg az Ügyfél saját költségén eltávolítani az Adatbázis ilyen használatából származó minden más eszközt. Ennek következtében az Ügyfél köteles eltávolítani az adatbázist és mindent, ami annak alapján készült, minden olyan helyről, ahol az adatbázis jogellenesen található (értékesítési weboldalak stb.).

11) Az ELITE Date adatbázisának használatáért az Ügyfél felel. Ha az ELITE Date-nek az adatbázis Ügyfél általi használatával kapcsolatban bármilyen kára vagy egyéb vesztesége keletkezik, az Ügyfél köteles az ELITE Date-t teljes mértékben kártalanítani.

12) Az Ügyfél e pont szerinti bármely kötelezettségének megszegése lényegesnek minősül, és az ELITE Date ebben az esetben jogosult az Ügyféllel kötött szerződéstől elállni, ami különösen magában foglalja a jogot az Ügyfél felhasználói fiókjának törlésére és/vagy az Ügyfélnek az ELITE Date adatbázishoz való hozzáférésének blokkolására; az Ügyfélnek a még nem nyújtott szolgáltatásokért fizetett ár fennmaradó részét vissza kell téríteni.

VII. A szolgáltatás lemondása és a használat megszüntetése

1) Az Ügyfél jogosult a határozott vagy határozatlan időre kötött szolgáltatási szerződést a szerződés időtartama alatt bármikor indoklás nélkül felmondani az ELITE Date-hez eljuttatott egyértelmű akaratnyilatkozattal. A szerződés megszűnik abban az időpontban, amikor az ELITE Date törli a profilt, amit az ELITE Date az értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül vállal. A profil törlése (regisztráció törlése) az Ügyfél részéről szintén a szerződés megszűnésének minősül a profil törlésének időpontjában. A szerződés indoklás nélküli felmondása esetén az Ügyfél nem jogosult a már teljesített kifizetések visszatérítésére, kivéve, ha ez az Általános Szerződési Feltételek VIII. cikkében említett eset áll fenn. Ez nem zárja ki az Általános Szerződési Feltételek XII. cikke szerinti eljárást.

2) Abban az esetben, ha az Ügyfél több mint 12 hónapig nem jelentkezik be felhasználói profiljába (azaz nem látogatja az e-mail postafiókot, nem jelentkezik be stb.), az ELITE Date jogosult az ilyen inaktív felhasználói fiókot törölni, az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával ehhez hozzájárul.

3) Az ELITE Date fenntartja a jogot, hogy azonnal törölje a felhasználói profil(oka)t (akár a teljes felhasználói profil, akár csak annak egy része vagy részei) és/vagy blokkolja az Ügyfél hozzáférését az ELITE Date alkalmazásaihoz és adatbázisához, ha az ELITE Date-nek alapos gyanúja van vagy minden kétséget kizáróan egyértelmű, hogy az Ügyfél felhasználói profilt hozott létre vagy használ:

 • fiktív névvel, névrövidítéssel vagy egy másik személy nevével,
 • hamis fényképekkel vagy olyan fényképekkel, amelyek nem felelnek meg a valós képének,
 • vulgáris szöveggel,
 • kizárólag flörtölés vagy szex céljából,
 • amelyet harmadik félnek továbbított, vagy ha az ügyfél megszegte azt a kötelezettségét, hogy nem engedi harmadik félnek az ELITE Date fizetős szolgáltatás használatát (pl. azzal, hogy elérhetővé tette a profilját stb.),
 • a törvényi előírásokat, a jó erkölcsöt és a közrendet sértő módon,
 • a szerződéssel és a jelen általános szerződési feltételekkel ellentétes módon (pl. a felhasználó elérhetőségi adatainak a felhasználói profilban való közlésével, mint például e-mail címek, telefon, Facebook, Skype, weboldal stb.).

A felhasználói profil(ok) törlése és/vagy az Ügyfélnek az ELITE Date alkalmazásaihoz és adatbázisához való hozzáférésének blokkolása az ELITE Date azon jogának gyakorlásának minősül, hogy az Ügyfél lényeges szerződésszegése miatt elálljon a szerződéstől. Az Ügyfélnek visszatérítik a még nem nyújtott szolgáltatásokért fizetett ár fennmaradó részét. Az Ügyfél nem jogosult a már igénybe vett szolgáltatások árának visszatérítésére.

4) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ELITE Date jogosult elállni a szerződéstől olyan személlyel, aki korábban megszegte az ELITE Date szerződési feltételeit, vagy akivel szemben ilyen jogsértés alapos gyanúja áll fenn (pl. az IP-cím azonossága miatt). Az Ügyfélnek visszatérítjük a még nem nyújtott szolgáltatásokért fizetett ár fennmaradó részét. Az Ügyfél nem jogosult a már igénybe vett szolgáltatások árának visszatérítésére.

5) Az ELITE Date jogosult ellenőrizni és ellenőrizni a neki küldött valamennyi szöveg és adat vagy grafikai fájl tartalmát annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a jogszabályoknak és a jelen Általános Szerződési Feltételeknek, továbbá jogosult az ilyen adatokat szükség esetén szerkeszteni vagy törölni, valamint az Ügyfél profilját a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban blokkolni, láthatatlanná, hozzáférhetetlenné tenni és/vagy törölni.

6) Az Ügyfél a szerződés időtartama alatt bármikor letöltheti a felhasználói profiljában található tartalmakat (különösen a beágyazott fényképeket és beszélgetéseket), vagy hozzáférést kérhet az ELITE Date tartalmához, legkésőbb az Ügyfélprofil törléséig. Az ELITE Date a tartalmat díjmentesen, a kérelem beérkezésétől számított ésszerű időn belül és általánosan használt, géppel olvasható formátumban bocsátja rendelkezésre. Későbbi időpontban nem lehetséges a kérelem benyújtása, mivel az ELITE Date a tartalmat törli, különös tekintettel a személyes adatok minimalizálásának elvére. A személyes adatok tekintetében az ELITE Date az ügyféllel kötött szerződés megszűnése (a profil törlése) után is jogosult a személyes adatokat a Személyes adatkezelési szabályzatban meghatározott célból, mértékben és ideig kezelni. Az ELITE Date köteles az egyéb nem személyes adatokat a profil törlését követő 14 napon belül törölni, kivéve, ha alapos okkal feltételezi, hogy köteles lesz ezeket az adatokat a hatóságoknak kiadni, amely esetben jogosult ezeket az adatokat a szükséges ideig, de legfeljebb a szerződés megszűnését követő 3 évig kezelni.

VIII. A fogyasztó elállása a szerződéstől

1) A fogyasztónak minősülő ügyfél a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogszerűen, indoklás nélkül elállhat a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződéstől, és ezáltal a szerződéstől abban az időpontban mondhatja fel, amikor az ELITE Date az elállást kézhez kapja. Az ügyfélnek az elállást legkésőbb a határidő utolsó napján kell elküldenie.

2) Vannak olyan esetek, amikor még a fogyasztó sem állhat el a szerződéstől a fenti bekezdés szerint. Nem lehetséges indokolás nélküli elállás a 14 napos határidőn belül, ha a szolgáltatás teljes körű teljesítése ezen időszak alatt megtörtént, és egyidejűleg a szolgáltatás teljesítése az ügyfél előzetes kifejezett hozzájárulásával megkezdődött, és az ELITE Date tájékoztatta az ügyfelet, hogy a szolgáltatás teljesítésével megszűnik az ügyfél elállási joga.

3) Az ügyfél az ELITE Date-hez intézett bármely egyértelmű nyilatkozatával elállhat a szerződéstől. A szerződéstől való elálláshoz például használhatja a jelen feltételek 1. számú mellékleteként csatolt elállási nyilatkozatmintát. A nyomtatványt elküldheti postai úton a szállítási címre, vagy esetleg az ELITE Date e-mail címére. Amint az ELITE Date megkapja az űrlapot, haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó e-mail címére az átvételt.

4) Ha a fogyasztó bármilyen prémium tagsági formáért fizetett, az ELITE Date köteles az elállás alapján a pénzösszeget (árat) ugyanolyan módon visszatéríteni, ahogyan azt megkapta. Ezt haladéktalanul, az elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül kell megtenni. Ugyanezen időszakon belül az ELITE Date köteles törölni a fogyasztó felhasználói fiókját, vagy letiltani a fogyasztó hozzáférését a szolgáltatásokhoz.

5) Figyelem! Az ELITE Date nem minden esetben köteles a teljes pénzösszeget (árat) visszatéríteni. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, és az ELITE Date a fogyasztó kifejezett kérésére a szerződés megkötésétől számított 14 napos határidő lejárta előtt megkezdte a szolgáltatás teljesítését, a fogyasztó köteles az ELITE Date-nek az elállás időpontjáig nyújtott teljesítésért megállapított ár arányos részét visszatéríteni.

6) A fogyasztó egyéb esetekben is elállhat a szerződéstől, amennyiben a Polgári Törvénykönyv vagy más jogszabály ezt a jogot biztosítja. Különösen, ha az ELITE Date a szolgáltató szerződésben foglalt kötelezettségeit az ELITE Date késedelme vagy hibás teljesítése miatt lényegesen megszegi.

7) Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az Általános Szerződési Feltételek VII. cikkének 6. pontja szerint jogosult az ELITE Date-től a tartalomhoz való hozzáférést kérni.

IX. Licencszerződés

1) A szerzői jogról, a szerzői joggal összefüggő jogokról és egyes törvények módosításáról szóló 121/2000. számú törvénygyűjteményi törvény (szerzői jogi törvény) értelmében szerzői jogi műnek minősülő anyag (pl. fényképek) beküldésével az ügyfél a következő mértékben adja meg a mű felhasználási jogát (licenc):

 • A licenc nem kizárólagos, a megrendelő a művet továbbra is használhatja, és a mű felhasználására más személyeknek is engedélyt adhat.
 • A licenc a szerzői jog tulajdonjogának időtartamára szól, területi vagy mennyiségi korlátozás nélkül.
 • Az engedély megadásának célja miatt az engedély ingyenes.
 • Az ELITE Date a művet a szerződés teljesítéséhez szükséges minden felhasználási módban felhasználhatja, különösen a mű módosítására és más szerzői jogi védelem alatt álló műbe való beépítésére, vagy a műnek az ügyfél felhasználói profiljában való közzétételére.

2) Az Ügyfél kijelenti, hogy az ELITE Date számára az előző bekezdésben meghatározott mértékben engedélyezni kívánt valamennyi szerzői jog tulajdonosa, és vállalja, hogy mentesíti az ELITE Date-et bármely harmadik fél által a szerzői jogainak megsértése miatt az Ügyfél által tett nyilatkozat megszegése miatt támasztott bármely követeléssel szemben.

X. Felelősség

1) Az ELITE Date nem ellenőrzi, hogy az Ügyfélprofilokban vagy az Ügyfél kommunikációjában szereplő információk biztonságosak vagy pontosak-e. Az ELITE Date ezért nem felel az ilyen információkért.

2) Az ELITE Date nem felel az Ügyfél által a személyiségtesztben megadott információk pontosságáért. Ezért az ELITE Date nem felel a teszt eredményének és az Ügyfélprofilok összehasonlításának pontosságáért sem, mivel a teszt eredménye és az Ügyfélprofilok összehasonlítása elsősorban az Ügyfél által megadott információkon alapul. Ha az ELITE Date úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél magatartása törvénysértő, sérti az ELITE Date, más Ügyfelek vagy harmadik felek jogait, vagy nem áll összhangban az Ügyfél jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, meglévő kötelezettségeivel, az ELITE Date a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el. Az ELITE Date nem köteles megtéríteni az Ügyfélnek az Ügyféltől kapott, tényszerűen téves vagy egyébként hibás megbízásokból eredő kárát, és különösen, ha az Ügyfelet a teljesítésben a Polgári Törvénykönyv 2913. § (2) bekezdése szerinti, a kártérítési kötelezettséget kizáró akadályok valamelyike akadályozta meg.

3) Az ELITE Date garantálja, hogy törekszik az Ügyfél kapcsolatfelvételére. Az ELITE Date azonban nem vállal felelősséget azért, hogy az Ügyfél a szerződéses jogviszony időtartama alatt sikeresen tud-e kapcsolatokat létesíteni, vagy ha az Ügyfél a szerződéses jogviszony végéig nem létesít kapcsolatot.

4) Az ELITE Date a Szerződés alapján kizárólag az ELITE Date törvényes képviselői vagy az ELITE Date kötelezettségeinek teljesítéséhez közreműködőként igénybe vett személyek által az Ügyfélnek szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért, az ELITE Date, törvényes képviselői vagy a kötelesség teljesítéséhez igénybe vett személyek kötelezettségszegésén alapuló élet-, testi épség- vagy egészségkárosodásért, valamint olyan kötelezettségek megszegéséből eredő károkért felel, amelyek teljesítése a Szerződés rendeltetésszerű teljesítésének előfeltétele.

5) Az ELITE Date nem felel a rendszer állandó, zavartalan rendelkezésre állásáért, a műszaki berendezések leállásáért, megszakításáért vagy megsemmisüléséért. Az ELITE Date elsősorban nem felel továbbá az ELITE Date rendszerhez való hozzáférés vis maior vagy más, nem befolyásolható események miatt bekövetkező rossz minőségéért, különösen a kommunikációs hálózatok és csatornák meghibásodása esetén. Az ELITE Date nem felel a szolgáltatásnyújtás kisebb mértékű, különösen a rendszer karbantartása miatti megszakításaiért.

6) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ELITE Date köteles a rendszerében tárolt adatokat az illetékes hatóságoknak átadni, ha azt a törvény előírja. Ez nem minősül felelősségének megszegésének.

XI. Kommunikáció

1) Az ELITE Date kommunikációja az ügyfeleivel a vonatkozó belső kommunikációs rendszeren keresztül vagy elektronikus levélben történik.

2) Az ügyfelek által az ELITE Date-nek küldött üzenetek:

 • elektronikus levélben az ELITE Date weboldalán (info@elitedate.hu) megadott címekre,
 • postai úton az ELITE Date székhelyének címére - ELITE Date s.r.o, Panská 2, Nové Město, 110 00 Prága 1,
 • .
 • postai úton az ELITE Date székhelyének címére - Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prága 1,
 • .
 • telefonon keresztül a +420 773 543 459-es számon.

3) Mikor kézbesítik a dokumentumokat?

 • az értesítés fizikai kézbesítésének napja, ha az iratot futárral vagy postai szolgáltatóval küldik (kivéve az ajánlott küldeményként történő küldést) vagy személyesen adják át; vagy
 • a kézbesítési értesítőn igazolt kézbesítési dátum, ha az iratot ajánlott levélben küldték és azt ténylegesen kézbesítették; vagy
 • az értesítésnek az illetékes postafiókban történő letétbe helyezésétől számított 5 napos határidő leteltét, ha a postai szolgáltató által küldött iratot nem kézbesítik, vagy ha az irat átvételét megtagadják (az ügyfél vagy az ELITE Date által, az esettől függően).
 • Az értesítésnek az illetékes postafiókban történő letétbe helyezésétől számított 5 napos határidő leteltét.

4) Az e-mailek kézbesítése abban a pillanatban történik, amikor az e-mail üzenet az e-mail postafiókból elküldésre kerül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az üzenet címzettje bizonyítja, hogy az üzenet önhibáján kívül nem jutott el a rendelkezésére.

XII. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Az ELITE Date jogosult a jelen feltételeket a megfelelő mértékben módosítani. Az ilyen módosításokat az Ügyféllel a [*a felhasználói fiókban megadott e-mail címen] keresztül kell közölni, legalább 30 nappal az Általános Szerződési Feltételek új verziójának hatályba lépése előtt. Az ELITE Date az Általános Szerződési Feltételek új változatát a weboldalán is közzéteszi. Az Ügyfélnek jogában áll a módosításokat elutasítani és a kötelezettségvállalást ezen okból legkésőbb 10 nappal az Általános Szerződési Feltételek új verziójának hatályba lépése előtt felmondani. A felhasználói fióknak ezen időszakon belüli törlése szintén a szerződés felmondásának minősül. Ebben az esetben a szerződés az Általános Szerződési Feltételek új változatának hatálybalépése előtti utolsó napon szűnik meg, kivéve, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében más okból a szerződés ezen időpont előtt megszűnik. Ha az ügyfél nem utasítja vissza a feltételek új változatát, ez elfogadásnak minősül. Az ügyfélnek visszatérítik a még nem teljesített szolgáltatásokért fizetett ár fennmaradó részét, ha már fizetett ezekért a szolgáltatásokért.

XIII. Záró rendelkezések

1) A jelen Általános Szerződési Feltételekre, valamint az Ügyfél és az ELITE Date közötti valamennyi jogviszonyra a Cseh Köztársaság joga, különösen a 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv vonatkozik, és minden jogvitát a Cseh Köztársaság általános bíróságai előtt kell rendezni. Ez a jogválasztás és joghatóság nem sérti a fogyasztó ügyfelek azon jogait, amelyek a jogviszonyra egyébként alkalmazandó jogrendszerből eredhetnek.

2) Amennyiben a jelen feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné vagy hiányossá válik, a feltételek többi rendelkezése érvényes és hatályos marad. Az érvénytelen vagy hiányos rendelkezés helyébe vagy kiegészítésre kerül egy olyan érvényes rendelkezéssel, amely a legjobban megfelel a célnak. Ha a rendelkezések nem válnak a szerződés részévé vagy érvénytelenek, a szerződés tartalmára az alkalmazandó jog irányadó.

3) Az ELITE Date jogosult harmadik fél szolgáltatókat és megbízottakat megbízni az ELITE Date szolgáltatási körének egy részének vagy egészének teljesítésével, feltéve, hogy ez nem okoz hátrányt az Ügyfélnek.

4) Abban az esetben, ha az ELITE Date és a Fogyasztó között a Szolgáltatási Szerződés alapján vita merül fel, a Fogyasztó jogosult a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2), mint az ELITE Date tevékenységét felügyelő felügyeleti hatósághoz és a fogyasztói jogviták rendezésével foglalkozó szervhez fordulni. További információ a https://adr.coi.cz/cs weboldalon érhető el. A vásárló jogosult továbbá panaszával a Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központjához fordulni, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU . A fogyasztó az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot is igénybe veheti a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen.

5) Az ELITE Date nem kötelezi magát a Polgári Törvénykönyv 1820. § (1) bekezdés n) pontja szerinti magatartási kódexhez.

6) A jelen általános szerződési feltételek szerves részét képezi:

 • 1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta,
 • 2. számú melléklet: Panaszkezelési szabályzat.

Ez azt jelenti, hogy a jelen feltételekre és a szerződésre a jelen feltételek az irányadóak.

7) A jelen feltételek 2023.12.5-én lépnek hatályba

SZERZŐDÉSMONDÓ FORMANYOMÁNY

Az Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete

file Visszavonási űrlap


visszavonási szabályzat

Az Általános Szerződési Feltételek 2. számú melléklete


I. Hogyan reklamálhat az ügyfél a hibás szolgáltatásokkal kapcsolatban


1) Itt megtudhatja, hogyan reklamálhat egy ügyfél a hibás szolgáltatásokkal kapcsolatban, és mi mindenre jogosult. A Panaszkezelési eljárás a szerződés és a szerződési feltételek része, tehát betartandó. Ha az ügyfél bizonytalan, küldhet egy e-mailt az ELITE Date címére [info@elitedate.hu] vagy hívhatja a [+420 773 543 459] telefonszámot, és az ELITE Date tanácsot ad a további teendőkkel kapcsolatban.

2) Az ELITE Date mint szolgáltató felelős azért, hogy a szolgáltatás nyújtásakor ne legyen hibás, és hogy a szolgáltatás a szerződésnek megfelelően kerüljön nyújtásra. A szerződésnek való megfelelés különösen azt jelenti, hogy a szolgáltatások megfelelnek a webes felületen [www.elitedate.hu] található leírásnak.

II. Mi a hiba?

1) A hiba minden vállalkozó rémálma. Bár igyekeznek a legjobb szolgáltatást nyújtani, néha a hibák elkerülhetetlenek. A Polgári Törvénykönyv szerint a szolgáltatás akkor hibás, ha nem a szerződésnek megfelelően nyújtják.

2) Az ELITE Date felelős azért, hogy a szolgáltatás:

 • a) megfelelnek a megállapodás szerinti leírásnak és terjedelemnek, valamint a minőségnek, a funkcionalitásnak, a kompatibilitásnak, az interoperabilitásnak és egyéb megállapodás szerinti jellemzőknek,
 • b) alkalmasak arra a célra, amelyre az Ügyfél igényli őket, és amelyhez az ELITE Date hozzájárult,
 • c) az Ügyfél által ésszerűen elvárható, elfogadott tartozékokkal és használati utasításokkal, beleértve a telepítési utasításokat is, valamint szükség esetén felhasználói támogatással vannak ellátva,
 • d) alkalmasak arra a célra, amelyre általában használják őket, beleértve a harmadik fél jogaira vagy jogszabályokra való tekintettel,
 • e) terjedelmük, minőségük és egyéb teljesítményjellemzőik - beleértve a funkcionalitást, kompatibilitást, hozzáférhetőséget, folyamatosságot és biztonságot - megfelelnek az azonos jellegű szolgáltatások szokásos jellemzőinek, amelyeket az ügyfél elvárhat, figyelembe véve az ELITE Date által tett nyilvános nyilatkozatokat is, különösen a reklámot vagy a címkézést,
 • f) megfelelnek az ELITE Date által a szerződés megkötése előtt rendelkezésre bocsátott próbaverziónak vagy előnézetnek, amennyiben az ELITE Date ilyeneket biztosít,
 • g) megfelelően kapcsolódnak az ügyfél digitális környezetéhez, vagy az ügyfél megkapta a megfelelő utasításokat a szolgáltatások összekapcsolására vonatkozóan, ha a kapcsolódás szükséges.

3) A szolgáltatás hibájának minősül az is, ha az ELITE Date:

 • a) elmulasztja figyelmeztetni az ügyfelet a szolgáltatás hibáira, még akkor is, ha azok általában nem fordulnak elő az ilyen szolgáltatásoknál;
 • b) a tényekkel ellentétben megnyugtatja az ügyfelet, hogy a szolgáltatás nem rendelkezik hibákkal és/vagy alkalmas egy adott felhasználásra;
 • c) olyan szolgáltatást nyújt az ügyfélnek, amely valójában nem ELITE Date, vagy amelyre az ügyfél valójában nem jogosult;

 

4) A szolgáltatás hibája nem áll abban, hogy az Ügyfél digitális környezete nem megfelelő (nem megfelelő műszaki vagy szoftveres felszereltség vagy hálózati kapcsolat), annak ellenére, hogy az ELITE Date korábban tájékoztatta őt az ilyen felszereltségről. Az ELITE Date nem vállal felelősséget a távközlési hálózat, valamint az elektronikus hírközlő hálózat (internet), amelyen keresztül az adatátvitel történik, rendelkezésre állásának megszakadásáért vagy korlátozásáért, az adatátvitel sebességéért és annak csökkenéséért, az elektronikus hírközlő hálózat megbízhatóságáért és működőképességéért, valamint az adatátvitel vagy a mobilhálózat meghibásodásából vagy veszteségéből eredő hibákért az Ügyfél részéről. Annak ellenőrzése érdekében, hogy a hiba az ő nem megfelelő digitális környezetének köszönhető-e, az ügyfél köteles megadni az ésszerűen elvárható szükséges együttműködést (pl. köteles megadni, hogy milyen típusú berendezést vagy kapcsolatot használ). Ha az ELITE Date megtagadja az ilyen együttműködést, az ELITE Date-nek nem kell bizonyítania, hogy a hibát az ügyfél nem megfelelő digitális környezete okozta.

5) Nem minősül továbbá szolgáltatási hibának az előre bejelentett, legfeljebb 24 órás, a rendszer karbantartása és esetleges frissítése céljából történő szolgáltatáskiesés. A rövid távú, előre be nem jelentett szolgáltatáskiesés szintén nem minősül szolgáltatási hibának, ha az csak kisebb mértékű és nem ismétlődik.

 

III. Mikor kell az ügyfélnek panaszt tennie a szolgáltatással kapcsolatban, és mire jogosult?

1) Az ELITE Date felel minden olyan hibáért, amely a kötelezettségvállalás időtartama alatt jelentkezik vagy jelentkezik.

2) Az Ügyfél köteles a hibát a hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a hiba jelentkezésétől vagy jelentkezésétől számított 3 éves elévülési időn belül reklamálni; ezt követően az ELITE Date a reklamációt nem fogadhatja el.

3) Ha a hiba a szerződés időtartama alatt válik nyilvánvalóvá, az ELITE Date felelőssége annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást hibátlanul nyújtják.

IV. Mi illeti meg az ügyfelet reklamáció esetén?

1) Első körben az Ügyfél követelheti a hiba kijavítását, kivéve, ha az a hiba jelentőségére és arra az értékre tekintettel, amellyel a Szolgáltatások a hiba nélkül rendelkeztek volna, lehetetlen vagy ésszerűtlenül költséges; az ELITE Date a hibát a hiba megállapítását követő ésszerű időn belül kijavítja úgy, hogy az ne okozzon az Ügyfélnek jelentős kellemetlenséget a Szolgáltatások tartalmával és céljával kapcsolatban.

2) Ha (a) a hibát a hiba jelzését követő ésszerű időn belül nem javítják ki úgy, hogy az ne okozzon az Ügyfélnek a Szolgáltatás tartalmával és céljával kapcsolatban jelentős kellemetlenséget, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hiba nem javítható ki ésszerű időn belül vagy az Ügyfél számára jelentős kellemetlenségek nélkül, vagy (b) a hiba a hiba kijavítását követően is fennáll, vagy (c) a hiba lényeges szerződésszegésnek minősül, az Ügyfél jogosult ésszerű árcsökkentést követelni, vagy elállhat a szerződéstől. Az ésszerű árengedményt a hibátlan szolgáltatás és az ELITE Date által nyújtott hibás szolgáltatás értéke közötti különbségként kell meghatározni. Az ügyfél nem állhat el a szerződéstől, ha a szolgáltatás hibája csak jelentéktelen. Ha az ügyfél eláll a szerződéstől, köteles a szolgáltatás igénybevételétől eltekinteni.

3) Ha az ügyfél jogos kifogást emel a hibával kapcsolatban, a kifogásolási határidő meghosszabbodik annyi nappal, ahány napig az ELITE Date a kifogással foglalkozik. Ugyanakkor, ha az ELITE Date vállalta, hogy az Ügyfél számára a szolgáltatást egy bizonyos időtartamra biztosítja, ez az időtartam meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a jogos panasz elbírálása zajlik.

4) Ha az ELITE Date-nek a hibás teljesítés miatt pénzösszeget kell visszatérítenie az Ügyfélnek, azt saját költségén haladéktalanul, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Ügyfél a hibás teljesítés miatt az adott jogát gyakorolta, visszafizetjük az Ügyfélnek. Az ELITE Date az összeget ugyanolyan módon téríti vissza, mint ahogyan az Ügyfél a szolgáltatás árát megfizette, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten másként állapodik meg, és nem merülnek fel költségek.

5) Az Ügyfél viseli a reklamáció költségeit. Ha az ELITE Date elfogadja az Ügyfél reklamációját, az ELITE Date az Ügyfél kérésére megtéríti az Ügyfélnek az elfogadott reklamáció ésszerű költségeit.

6) Ha az Ügyfélnek problémája van azzal, ahogyan az ELITE Date a reklamációt kezeli, az Ügyfélnek csak az ELITE Date-hez kell fordulnia bármilyen módon. Alternatívaként, ha az Ügyfél Fogyasztó a vitás kérdéseket bíróságon kívül kívánja rendezni, kapcsolatba léphet egy peren kívüli vitarendező szervezettel. Ilyen például a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság a www.coi.cz/informace-o-adr címen.

7) És természetesen joga van bírósághoz is fordulni. Ha például nem elégedett azzal, ahogyan az ELITE Date a panaszt kezelte, vagy esetleg nem kezelte.

V. Mi a teendő, ha a szolgáltatásban hiba van

1) Az ELITE Date-nek szüksége van az Ügyfél együttműködésére a panasz megoldásához. Az Ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot az ELITE Date-el, és leírni:

 • a) mi a szolgáltatás hibája, illetve hogyan nyilvánul meg;
 • b) mi a konkrét szolgáltatás (pl. előre fizetett prémium tagság, előre fizetett Continuum prémium tagság stb.) és ideális esetben a megrendelés száma;
 • c) milyen hibás teljesítési igényt keres az ügyfél;
 • d) mi a neve és az e-mail címe, amivel regisztrált.

2) Bármilyen rendelkezésre álló módon kapcsolatba léphet az ELITE Date-vel. A kommunikáció meggyorsítása érdekében a legjobb, ha felhívja a +420 773 543 459-es telefonszámot, vagy e-mailt küld a info@elitedate.hu címre. Azonban természetesen az ügyféltől függ, hogy melyik módszert részesíti előnyben.

3) Amint az ELITE Date megkapja az ügyfél panaszát, a sürgősségi személyzetük a lehető leggyorsabban siet megoldani mindent.

VI. Mikor oldja meg az ELITE Date a panaszt?

1) Az ELITE Date a panaszt ésszerű időn belül kezeli, figyelembe véve a szolgáltatás jellegét és azt a célt, amelyre az Ügyfél kérte, kivéve, ha a felek hosszabb időtartamban állapodtak meg. Az ELITE Date tájékoztatja az Ügyfelet erről az időtartamról. A határidő lejárta után az Ügyfél elállhat a szerződéstől, vagy ésszerű árengedményt kérhet.

2) Az ELITE Date először is visszaigazolja az Ügyfélnek, hogy mikor érkezett a panasz, mi a panasz tartalma, a panasz kezelésének milyen módját kéri, és milyen elérhetőségeket adott meg a panasz kezelésével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Ha ez megtörtént, az Ügyfél feketén-fehéren megkapja az ELITE Date-től a panasz kezelésének időpontját és módját, beleértve a javítás visszaigazolását és a javítás időtartamát. Ha az ügyfél nem tudja elismerni a reklamációt, nem titkolják az okokat.

3) Ha az ELITE Date nem tudja időben kezelni a reklamációt, felveszi a kapcsolatot az ügyféllel. Az ügyféltől függ, hogy az ELITE Date kihúzza-e a szálkát az oldalából, és beleegyezik-e a határidő meghosszabbításába.

>

VII. Minden jó, ha jó a vége

Íme, elérkeztünk a végéhez. Ez a panaszkezelési eljárás az ELITE Date-re 2023.12.5-től alkalmazandó.