Az ELITE Date s.r.o. általános szerződési feltételei

I. Tárgy

1) Ezek az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák az ELITE Date s.r.o. által üzemeltetett szolgáltatások igénybevételére vonatkozó alapvető feltételeket, székhely: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prága 1, amely a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba van bejegyezve 29093244 azonosító számmal, a www.elitedate.hu domain név (a továbbiakban: "ELITE Date").

2) Ezek az Általános Szerződési Feltételek az ELITE Date összes felhasználójára vagy ügyfelére (a továbbiakban: Ügyfél) kötelezőek, még akkor is, ha a használat vagy a hozzáférés a Cseh Köztársaságon kívül történik. Az Ügyfél elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), és a "Társat keresek, Registráció Facebookkal, Registráció" gombra kattintva kijelenti, hogy az ÁSZF gondosan elolvasta, hogy tartalmuk érthető és biztos, hogy megértette azokat, és fenntartás nélkül, szabad és komoly akaratával egyetért velük.

3) Az ELITE Date a honlapján az ügyfelek megismerésének megkönnyítésére való szolgáltatást kínál. Információkat ad az ideális partnerekről, és ezáltal segítséget nyújt számukra hogy megtalálják a megfelelő személyt.

4) Az alábbi feltételek az ELITE Date szolgáltatási használatát szabályozzák.

5) A regisztrációval rendelkező Ügyfél vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat csak személyes és nem kereskedelmi célokra használja.

II. A szolgáltatások leírása és hatályai

1) Az ELITE Date az ügyfeleknek adatbázist és alkalmazásokat kínál, amelyek elérhetőek a www.elitedate.hu weboldalán, valamint azon partneroldalakon, ahol az ELITE Date szolgáltatásai integrálhatóak vagy integráltak.

2) Az ELITE Date biztosítja az ügyfelek számára a hozzáférést az alkalmazásukhoz és az adatbázisukhoz. Ez magában foglalja a személyiségteszthez való hozzáférést, ahol az ügyfél egy kérdőívet tölt ki. Az ügyfél által a kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszok képezik az ügyfél teszttel történő egyedi értékelésének alapját.

3) Az ügyfél válaszai a kérdőívre és más személyes adatai is bekerülnek az ELITE Date adatbázisába, ahol összehasonlításra kerül más ELITE Date ügyfelek adataival. Ez az összehasonlítás egy algoritmuson alapul, amely felismeri két ügyfélprofil kompatibilitását. Az összehasonlítás eredményét továbbadjuk az ügyfeleknek, és ez úgy történik, hogy az ügyfél kap egy listát a többi ügyfélről olyan sorrendben, akik profilja a legjobban megfelel a profiljához. A teszt elvégzésével az ügyfél beleegyezik abba, hogy a személyi profilja kompatibilis lehet más ügyfelekkel.

4) Az ügyfelek kapcsolatba léphetnek más ügyfelekkel is, amelyeket az ELITE Date ajánlott. A megkeresett ügyfél ezután dönt arról, hogy válaszol-e vagy sem. Az ügyfelek közötti kommunikáció az ELITE Date belső kommunikációs rendszerén keresztül zajlik.

5) A kapcsolatfelvétel egy díj alapú szolgáltatás. Az ügyfelek határozott idejű hozzáférést vásárolhatnak ehhez a szolgáltatáshoz.

6) Mielőtt a fizetett szolgáltatást az ügyfelek rendelkezésére bocsátanánk, értesítést kapnak arról, hogy a szolgáltatás fizetett, és tájékoztatást kapnak annak mértékéről és fizetési módjairól; A fizetős szolgáltatást a fizetés kézhezvételekor az ügyfelek rendelkezésére bocsájtjuk.

7) Az ELITE Date nem garantálja, és felelőséget sem vállal azért, ha az ügyfél a szerződés időtartama alatt, sikertelen kapcsolatot létesít vagy nem lép senkivel kapsolatba.

8) Az ELITE Date nem tudja biztosítani a személyiségtesztben szereplő értékelés helyességét.

9) A fizetett szolgáltatás (prémium tagság, az alábbiakban részletesebben) felhasználásra kerül, azaz a szolgáltatások teljesítése megkezdődik, amikor az ügyfél tisztán látja a többi ügyfelek képeit, és személyesen kommunikálhat, vagyis személyes üzeneteket írhat a belső kommunikációs rendszerben.Ettől a ponttól kezdve az ügyfél már nem léphet vissza a szerződéstől, mert felfedte más ügyfelek magánéletét.

10) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ELITE Date nem köteles szerződést kötni, különösen olyan személlyel, aki a múltban megsértette az ELITE Date feltételeit, vagy ilyen alapos gyanú merül fel (pl. az IP-cím kiléte miatt).

III. Hozzáférés

1) Az ELITE Date adatbázis-rendszerhez való bármilyen hozzáférés regisztrációt igényel, amelyben az ügyfél köteles valódi polgári nevét és vezetéknevét megadni. A regisztrációval az ügyfél vállalja, hogy betartja a jeleni ÁSZF-ben meghatározott feltételeket. Az ügyfél regisztrációval kijelenti, hogy jelenlegi életkora 18 éven felett van. A regisztráció szerződéses kapcsolatot hoz létre az ELITE Date és az ügyfél között, amelyet a jeleni ÁSZF szabályoz.

2) Az ELITE Date bármikor jogosult blokkolni és tovább megtagadni az ELITE Date elérését olyan ügyfél számára, akinél ésszerűen feltételezhető, hogy megsérti a jogszabályokat, és aki megszegi az ELITE Date-t  ÁSZF- it. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy ilyen esetben nem jogosult a már kifizetett ELITE Date szolgáltatások arányos részének visszatérítésére.

3) Az ELITE Date ingyenes szolgáltatásokat nyújt (amely magában foglalja egy magánprofil létrehozását a potenciális partnerekkel való kommunikáció lehetősége nélkül), és fizetett alapú szolgáltatásokat is kínál, amelyeket vagy (1) egyszeri fizetés formájában fizetnek minden egyes nevezésért (azaz egy adott potenciális partnerrel való kommunikáció lehetővé tételéhez), vagy (2) az ELITE Date meghatározott ideig fizetett szolgáltatása az úgynevezett  „Prémium tagság” .A fizetett szolgáltatások meghatározását, árát és a kifizetett szolgáltatások használatának időbeli korlátozását az árlista határozza meg, amely a jelenlegi változatban szerepel a https://www.elitedate.hu/premium-tagság oldalon. A felszámított szolgáltatások használata előtt az ügyfél minden esetben értesítést kap arról, hogy a szolgáltatás nem ingyenes, és mennyi a díj összege. A szolgáltatást a fizetés kézhezvételekor bocsátjuk az ügyfél rendelkezésére.

IV. Adatvédelmi szabályzat

1) Az ELITE Date szolgáltatásban az ügyfelek személyes adatait, mint például életkor, nem, irányítószám, telefonszám, személyiségteszt eredményei, képek és így tovább, összegyűjtük, tároljuk, feldolgozzuk és felhasználjuk. A személyes adatok kifejezés olyan adatokat jelent,  amelyek egy adott vagy azonosítható ügyfél személyes adatait és konkrét adatait tartalmazzák. Az ELITE Date szolgáltatások használatára vonatkozó személyes beállításai is tárolódnak.

2) Az ügyfél regisztrációjának részét képező személyes adatok (például név, cím, telefonszám, e-mail cím, céges azonosító, héaszám stb.) bizalmas információnak minősülnek, és védelmet élveznek a visszaélésekkel szemben. Az ügyfélre vonatkozó ilyen személyes adatokat csak az alszolgáltatások nyújtásában közvetlenül érintett személyeknek adjuk ki. Ezeknek a személyeknek is azonban csak a szükséges adatokat közöljük. Az Ügyfél beleeggyezik, hogy róla vonatkozó adatokat gyűjtünk, archiváljuk és felhasználjuk. Az ELITE Date köteles a regisztrált ügyfelet törölni az adatbázisból, ha azt írásban kérvényezi.

3) Az Ügyfeleket erről tájékoztatjuk és tudomásul veszik, hogy az ELITE Date az ügyfél hozzájárulásával az említett személyes adatokat, amelyeket a szolgáltatásokhoz való regisztrációkor adott meg, összegyűjtjük és feldolgozzuk, és amelyeket az ügyfél bármikor visszavonhat. Az ilyen beleegyezés visszavonása azonban nem befolyásolja az ügyfél személyes adatainak az ilyen beleegyezés alapján történő visszavonása előtti feldolgozásának jogszerűségét. Az egyetértés bármikor írásban visszavonható [ill. e-mailt vagy levelet küldve az ELITE Date-nek]. Ebben az esetben az ELITE Date leállítja az összes feldolgozási műveletet. A hozzájárulás visszavonása azonban nem jelenti azt, hogy az ELITE Date-nek törölnie kell az általa az ügyféllel kötött szerződés teljesítése céljából feldolgozott személyes adatait. Ez nem érinti az ügyféllel kapcsolatos személyes adatok törlését kérő jogot, amely továbbra is az ELITE Date rendszerében marad . Az ELITE Date által nyújtott szolgáltatások sajátosságai miatt a szolgáltatások nyújtása megakadályozható az ügyfél személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén.

4) Az ELITE Date nem szándékozik az ügyfél személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani. A személyes adatokat bizonyos feltételek mellett a hatóságok számára (bíróságok, rendőrségek, közjegyzők, adóhivatalok stb., törvényes hatáskörük gyakorlása során) hozzáférhetővé tehetik, vagy közvetlenül a többi jogalanyhoz továbbíthatják, a külön törvény által előírt határozat alapján.

5) Az ügyfeleinket tájékoztatjuk arról, hogy joga van az ELITE Date-tól hozzáférést kérni személyes adataihoz, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, továbbítási vagy feldolgozási korlátozásaikhoz. További információ a jogaim gyakorlásával kapcsolatban a https://www.elitedate.hu/személyes-adatok-kezelése oldalon található.

6) Az Ügyfél egyetért azzal, hogy az ELITE szolgáltatások a rá vonatkozó adatokat konzultációra, reklámozásra, kutatásra és elemzésre használják fel, hogy az ELITE Date szolgáltatások kifejleszthessék és megfeleljenek az ügyfelek igényeinek. Az ügyfél kifejezetten vállalja, hogy e-mail hírlevelet kap az ELITE Date-tól. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható e-mailben az info@elitedate.hu címen vagy a felhasználói profil paramétereinek beállításaiban. Az ügyfél vállalja, hogy profilját közzétesszük az ELITE Date weboldalán; . weboldalokon, amely részben tartalmazza az ELITE Date szolgáltatásokat;  mobiltelefon aplikációkban, és ez annak érdekében, hogy növeljük azon emberek számát, akiket érdekelhet a profilja.

7) Az Ügyfél egyetért azzal, hogy személyes adatait(profilját) továbbadhatjuk az ELITE Date külső szolgáltatóinak, az e-mailek és hírlevelek küldése céljából az ELITE Date nevében. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az ELITE Date szolgáltatásokhoz való hozzáférését, amennyiben az ilyen hozzáférés a partneroldalon keresztül történt, cookie-kkal tárolják.  Ezek a cookie-k nem tartalmazzák az ügyfél személyes adatait, hanem kizárólag a kapcsolódó partnerprogram támogatására szolgálnak. A cookie-k automatikusan törlődnek az ügyfél regisztrációja után. Ha a regisztráció nem történik meg, a cookie-k általában 30 nap után automatikusan törlődnek. Az ügyfél továbbá egyetért azzal, hogy az ELITE Date a Google Adwords, a Sklik List, a Google Analytics, a Smartlook, az Affiliate Networks és a Facebook szolgáltatást használja azáltal, hogy követőkódokat helyez el az ELITE Date oldalakon, amelyeket később a konverziók, a remarketing és a webhelyforgalmának nyomon követésére használ.A VS Hosting tárhelyszolgáltatást nyújt az ELITE Date számára, amelyen belül kiszolgálóit működtetik, és az adatmentéseket tárolják.

8) Bármilyen javaslattal, kérdéssel vagy bizonytalansággal kapcsolatban a személyes adatok feldolgozása érdekében, beleértve a panaszokat is, velfeheti a kapcsolatot az ELITE Date- tel a következő címen https://www.elitedate.hu/kapcsolat .

 9) Kétség esetén a személyes adataim feldolgozásával kapcsolatos kötelezettségek betartásával kapcsolatban panaszt lehet benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, amelynek székhelye a Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, Cseh Köztársaság, e-mail: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

10) A személyes adatok ELITE Date általi kezelésével kapcsolatos további információk a https://www.elitedate.hu/személyes-adatok-kezelése weboldalon található meg.

V. Panasztételi eljárás

7) Az ügyfél által az esetleges kifizetésekkel szemben benyújtott kifogásokat a feladástlól számított 7 napon belül a következő e-mail címre kell küldeni:  info@elitedate.hu, ellenkező esetben minden kifizetés hibátlannak minősül.

8) A szolgáltatásokhoz való hozzáférés kisebb akadályai nem tekinthetők indokolt kifogásnak. A szolgáltatási díjak kisebb akadályai olyan eseteket jelentenek, amikor az ügyfél nem férhetett hozzá az említett díjfizetési szolgáltatásokhoz, és ez nem haladja meg a két egymást követő napot. A kifogások indokoltnak tekinthetők, ha az Elite Date felelős a nyújtott szolgáltatások elérhetetlenségéért.

9) Abban az esetben, ha az ügyfél kifogásai jogosultak, a következő érvényes: Azok az ügyfelek, akik egy meghatározott időszakra fizettek be az ELITE Date-n az adatbázishoz való hozzáférésért, a hozzáférés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik.

VI. Az ügyfelek kötelezettségei

1) Minden ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy minden kézbesített e-mailt, belső és egyéb rendszerüzenetet, valamint egyéb kommunikációt vagy adatot, amelyet más ügyfelektől kapott az ELITE Date adatbázist használva, bizalmasan kezeli, és azokat az eredeti forrás beleegyezése nélkül nem adja át harmadik fél számára. Ez a kötelezettség vonatkozik a nevek, telefonszámok, címek, profilok bármelyik szociális hálózatok,  vagy más ügyfelek e-mailjeire / vagy URL-jeire. A nem ügyfelekre vonatkozó adatok továbbítása szintén tilos.

2) Minden ügyfél vállalja, hogy nem él vissza az ELITE Date szolgáltatásaival, különösen:

a) nem használja az ELITE Date rendszert rágalmazó, visszaélésszerű, pornográf, sértő esetleg jogellenes anyag vagy információ terjesztésére;
b) az ELITE Date-t nem használja az emberek fenyegetésére, zaklatására vagy megsértésére (beleértve a személyes védelemhez való jogot is), valamint pénz vagy bármely más anyagi vagy nem tárgyi érték felajánlására vagy követelésére;
c) nem küld semmilyen adatot (1) vírusokat (fertőzött szoftvert) az ELITE Date webhelyére; (2) szoftvert vagy más, szerzői jogokkal vagy ipari tulajdonjogokkal tartalmazott védett anyagokat, kivéve ha az ügyfél a szóban forgó jogok tulajdonosa vagy meghatalmazott tulajdonosa;
d) nem használja az ELITE Date-t oly módon, hogy ez hátrányosan befolyásolja a más ügyfelek számára rendelkezésre álló ajánlatokat;
e) nem küldhet üzeneteket az ügyfeleknek a személyes kommunikációtól eltérő célokra, különösen, nem használni a rendszert szolgáltatások vagy áruk népszerűsítésére vagy reklámozására.

3) Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a feltételezett Szolgáltatás elfogadhatatlan vagy jogellenes használata esetén az ELITE Date jogosult ellenőrizni az ügyfél által a rendszerben megadott adatokat, és saját belátása szerint blokkolni az ilyen adatokhoz való hozzáférést, és megakadályozni az ügyfél hozzáférését az elit dátumszolgáltatásokhoz, más különben elérhetetlenné vagy láthatatlanná teszi a profilt, vagy eláll az ügyféllel kötött szerződéstől. Kétség esetén az ELITE Date jogosult végleges döntést hozni az érintett anyagok elfogadhatóságáról.

4) Az ELITE dátum biztosítja az ügyfél bejelentkezéséhez és a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges valamennyi  azonosító adatot és a jelszó bizalmas kezelését, különös tekintetet fordít, hogy az ilyen azonosítási adatok és jelszavak ne kerüljenek a  harmadik fél számára történő átadásra.

5) Felhasználói fiók - az ügyfélprofil elsősorban más ügyfelek megismerésére szolgál . Különösen nem tartalmazhat: (1) Jogszabályokkal ellentétes szövegeket; (2) az ügyfél csalás jeleit mutató szövegeket; (3) kereskedelmi és reklám ajánlatokat, ideértve az állásajánlatokat stb .; (4) vulgáris vagy szexuálisan hangolt  szövegeket; (5) erotikus vagy pornográf fényképeket vagy csak az ilyen fényképekre mutató linkeket; (6) szerzői joggal védett alkotásokat a szerző kifejezett engedélye nélkül; (7) sértő szövegek vagy pedofília, zoofília, idegengyűlölet és rasszizmus által motivált sértő szövegeket; (8) olyan szövegeket, amelyek lehetővé teszik a felhasználói fiók cserélhetőségét egy másik ügyfél fiókjával; (9)  felhasználói elérhetőséget, például telefonszámot, e-mail-t, weboldal linket, QR-kód vagy más kód- ot, amely a felhasználó profiljához vagy más személyhez vezet a közösségi hálózatokon.

6) Az ügyfél profilfotójának aktuálisnak kell lennie. Csak olyan fényképeket ismerünk el , amelyeken részletesen látható az ügyfél arca és a teljes alakja. Nem hagyjuk jóvá a hátulról készített fényképeket, a nagy távolságból készült fényképeket, az elmosódott fényképeket, a túl sötét vagy a különböző alkalmazások által szerkesztett fényképeket. Az ügyfél kijelenti, hogy az általa elhelyezett profilfotó megfelel a valóságnak, és minden joggal rendelkezik ehhez a fényképhez, különösen a fénykép szabadon közzétételének jogával. Az Ügyfél nem jogosult fotókat küldeni az ELITE Date weboldalára, amely olyan felhasználói elérhetőségeket tartalmaz, mint e-mail, weboldal link, QR kód vagy más kód, amely a felhasználó profiljához vagy más személyhez vezet a szociális hálózatokon.

7) Ezenkívül az Ügyfél vállalja, hogy nem sérti meg az általánosan kötelező érvényű szabályokat, és hogy betartsa a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban ELITE Date által előírt összes utasításokat. Az Ügyfél kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy az ELITE Date jogosult minden intézkedést meghozni saját jogainak védelme érdekében ha gyanú merül fel rájuk, és hogy különösen az ELITE Date jogosult blokkolni, láthatatlanná tenni / vagy egyéb módon elérhetetlenné tenni az Ügyfél profilját. 

8) Ha bebizonyosodik, hogy az Ügyfél megsérti bármelyik előírt szabályokat, akkor az ELITE Date jogosult az ügyféllel kötött szerződést felbontani, amely különösen profiljának blokkolását és / vagy törlését, valamint lehetetlenné teszi az ELITE Date alkalmazásaihoz és adatbázisához való hozzáférést és további használatát, és mindezt a befizetett ár bármely részének visszatérítése nélkül. 

VII. A szolgáltatás felmondása, a használat megszüntetése és visszavonása

1) Minden ügyfélnek joga van bármikor indoklás nélkül felmondni az ELITE Date- tel kötött szerződést. A szerződés felbontásakor az ügyfél profilja törlődik. Az ELITE Date- nek ugyanúgy jogában áll bármikor felbontani az ügyféllel kötött szerződést. A szerződéshez való felbontáshoz e-mailt kell küldeni az info@elitedate .hu címre, kérelmezve a fiók törlését. Ezután az ügyfél fiókja 5 munkanapon belül törlésre kerül.

2) Ha a fizetett szolgáltatás igénybevevője lemondja regisztrációját / vagy más módon eláll a szerződéstől, beleegyezik abba, hogy a már befizetett összeget az Elite Date nem téríti vissza.

3) Ha az ügyfél több mint 12 hónapja nem jelentkezik be profiljába (azaz nem látogatja meg az e-mail fiókot, nem jelentkezik be stb.), akkor az ELITE Date jogosult törölni az ilyen inaktív fiókot(profilt) az ügyfél beleegyezése nélkül is.

4) Az ELITE Date fenntartja a jogot a profilok (akár a teljes profil, vagy annak egy részére) azonnali törlésére, ha arra gyanakszik, hogy az ügyfél fiktív nevet, név- és vezetéknév-rövidítést, hamis képekkel ellátott profilokat, olyan képeket készített, amelyek nem tükrözik a felhasználók tényleges megjelenését, vulgáris szöveget, flörtölés céljából, vagy egyéb módon kifogásolható profilt használ. Az a profil, amelyben megtalálható a felhasználó elérhetőségi adatai (e-mail címek, telefon, Facebook, Skype, webhely, ...) szintén hibás profilnak minősül.

5) Az ELITE Date- nek joga van ellenőrizni az összes elküldött szöveget(komunikációt), adatok- vagy grafikus fájlok tartalmát, hogy megfelelnek-e a jogszabályoknak és a jelen ÁSZF-nek, valamint jogában áll ezeket az adatokat módosítani vagy törölni, valamint az ügyfelek profilját blokkolni, láthatatlanná tenni esetleg teljesen törölni.

VIII. Jogok

1) Az ELITE Date -hez tartozó programok, szolgáltatások, eljárások, szoftverek, technológiák, védjegyek, kereskedelmi nevek, találmányok és minden anyaghoz való jogok kizárólag csak az ELITE Date tulajdonába tartoznak. Az ELITE Date az összes szerzői joggal és licenccel rendelkezik a fenti jogok használatához. Az összes programok, valamint azok tartalma, anyagai, védjegyei és kereskedelmi nevei kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott célokra használhatóak. Ezen programok, szolgáltatások, eljárások, szoftverek, bármilyen célból történő - sokszorosítása - vagy - terjesztése - TILOS.

IX. Felelősség

1) Az ELITE Date nem ellenőrzi, hogy az ügyfélprofilokban vagy kommunikációjukban szereplő információk biztonságosak és helyesek-e. Ezért az ELITE Date nem felelős ezen információkért. Az ELITE Date nem felelős a különböző profilok összehasonlításának pontosságáért és sikerességéért, valamint a személyiségtesztben szereplő értékelés helyességéért. Az ELITE Date nem felelős a személyiség besorolásának és egyéni leírásának tartalmáért. A tiltás ellenére is az ügyfeleknek az Elite Date oldalán továbbra is lehetőségük van pontatlan adatok bevitelére vagy jogosulatlan vagy illegális célok használatára. Az ELITE Date rendszer az ügyfél nem megfelelő vagy illegális használata esetén nem vállal felelősséget. Az ELITE Date garantálja, hogy megpróbálja felvenni a kapcsolatot az érintett ügyféllel, de nem garantálja a sikert. Az ELITE Date emellett nem felelős azokért az esetekért, ha az ügyfél nem tudott senkivel kapcsolatba lépni a szerződés időtartama alatt, vagy az ügyfelekért akik megismerkedtek, de nem illenek egymáshoz. 

2) Az ELITE Date nem felelős a rendszer folyamatos rendelkezésre állásáért, sem a műszaki berendezések leállításáért, megszakításáért vagy megsemmisítéséért. Ezenkívül az ELITE Date nem felelős a rossz elérhetőségi minőségért vagy más ellenőrizhetetlen események miatt, különösen a kommunikációs hálózatok és csatornák meghibásodása esetén. Az ELITE Date nem felelős a szolgáltatás kisebb megszakításáért.

3) Az Ügyfél ezúton mentesíti az ELITE Date-t az összes felelősség alól, mentesíti a rágalmazás, más személy általi személyiségi jogok megsértése, sértése és a szolgáltatás elmulasztása, az immateriális javak vagy más jogok megsértése miatti költségek és kártérítési igények alól. Minden ügyfél mentesíti az ELITE  Date-t az összes felelősség alól, valamint mentesíti az ezen ÁSZF megsértésével járó költségeket és követeléseket.

4) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ELITE Date köteles a rendszerében tárolt összes adatot nyilvánosságra hozni az illetékes hatóságok számára, ha a törvény ezt előírja.

X. Kommunikáció

1) Az ELITE Date a megfelelő belső kommunikációs rendszer vagy elektronikus levél segítségével kommunikál az ügyfelekkel. Az ügyfelek az alábbi e-mail címen ( info@elitedate.hu ) továbbíthatják üzeneteiket az Elite Date -nek, amelyet megtalálnak a weboldalunkon, esetleg postán keresztül is komunikálhatnak velünk.

XI. A ÁSZF változásai

1) Az ELITE Date bármikor megváltoztathatja ezeket az ÁSZF-ket.(Általános szerződési feltételek)

2) Az ELITE Date jogosult a jelen ÁSZF kiegészítésére. Ezek a változások akkor lépnek hatályba, amikor online elérhetővé válnak az ELITE Date webhelyen. Az ELITE Date szolgáltatások további használatával az ügyfél megerősíti, hogy elfogadja a kiegészítéseket. Az ELITE Date felkéri az ügyfeleket, hogy vegye figyelembe az ÁSZF változásait és legújabb verzióit, amelyek online elérhetők az ELITE Date webhelyen. Az ügyfél jelenléte az ELITE Date webhelyen minden kiegészítés és változtatás abszolút elfogadásától függ.

XII. Záró rendelkezések

1) A jelenlegi ÁSZF-re, valamint az ügyfél és az ELITE Date közötti minden jogviszonyra a Cseh Köztársaság joga vonatkozik, különösen a Polgári Törvénykönyv 89/2012 sz. Törvénye, és az esetleges jogvitákat a Cseh Köztársaság általános bíróságai rendezik. A Polgári perrendtartásról szóló 99/1963 Coll. Törvény 89a. §-ának megfelelően a felek megállapodtak az ELITE Date Törvényszék területi illetékességéről.

(2) Abban az esetben, ha a jelenlegi ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenné vagy hiányossá válnak, az ÁSZF többi rendelkezése érvényes és hatályos marad. Az érvénytelen vagy hiányos rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni vagy kiegészíteni, amely a leginkább megfelel a tervezett célnak.